Belangrijke mededelingen

Vanaf heden is er een damespoule zie voor meer informatie kopje poulesysteem!

Aanleveren bescheiden en bestanden

Het 4e blad poulelijst of kopie van het bovenblad en/of elektronische uitdraai dient na inkorving binnen 24 uur verstuurd te worden naar: K. Roelofsen, Beukenlaan 40, 4051 GG Ochten.

Een origineel (bovenblad) of kopie van het bovenblad van de poulelijsten en/of elektronische uitdraaien dienen binnen 48 uur na het sluiten van het concours binnen te zijn bij K. Roelofsen. Zo niet dan volgt uitsluiting.

De verenigingsfunctionaris dient direct na het inkorven het inkorfbestand en direct na het afslaan het wedvluchtbestand per email te versturen.

Wilt u er ook op toezien dat in het verenigingsprogramma (WINVER) niveau 7 is ingevuld!

Deze bestanden zijn hetzelfde bestand wat naar COMPUCLUB wordt gestuurd, u kunt dit aanmaken vanuit WINVER; kies voor verzenden na inkorving voor in het inkorfbestand en verzenden na afslaan en vervolgens voor opslaan op diskette, dan wordt onderstaand bestandje op diskette of stick aangemaakt.

Dit bestand moet dan verstuurd worden naar: troelofsen@kliksafe.nl

Iedere deelnemer is VERPLICHT aan te geven op niveau 7 of men Fondclub speelt en de uitslag wil op papier. Wil men de uitslag alleen via e-mail dan vult men geen uitslag in. Iedereen, waarvan een e-mail adres bekend is krijgt automatisch een uitslag via de mail. Wil men daarnaast nog een uitslag op papier dan moet dit aangegeven worden op niveau 7. 

Reglement

Fondclub BWRC hanteert het NPO-wedvluchtreglement.

Uitslagen

Wordt via de vereniging verspreid of via email van de duivenliefhebber.

Reclames

Eventuele reclames dienen binnen drie dagen na ontvangst van de uitslag uitsluitend schriftelijk te worden gezonden naar: Marco van Doorn, De Hoef 12, 6674 MJ Herveld

Laatste nieuws

Fotoalbum feestavond 2022


Actueel (6-3-2023)


Lees meer

Fotoalbum feestavond 2020-2021


Actueel (25-10-2022)


Lees meer

Defintieve eindstanden 2022


Actueel (21-9-2022)


Lees meer

De voorlopige eindstand Jonge Duiven 2022 is geplaatst bij Kampioenen.


Actueel (15-9-2022)


Lees meer

Sponsors Fondclub BWRC