Vliegprogramma 2020

Actueel (23-6-2020)

Beste leden,
 
Het is een rare start van 2020 tot nog toe, het jaar waarin COVID-19 de volksgezondheid ernstig nadelig beïnvloed. Ondanks alles zijn we nu toch weer met onze duiven aan het vliegen, daarom kunnen wij u mededelen dat de competitie van de fondclub BWRC ook van start zal gaan. 
 
Zoals gewoonlijk doet men mee door niveau 7 in te vullen in het kloksysteem. Let op wanneer men dit niet doet, kan met niet deelnemen aan de BWRC. Er zal zoals gewoonlijk een uitslag worden gemaakt, met bijbehorende kampioenschappen en duifkampioenschappen. Ook de damesprijzen en vleesprijzen zullen weer vervlogen worden. 
 
Voor het vliegprogramma en verdere informatie, uitslagen en kampioenschappen kunt u deze site raadplegen.
 
Volgt nog een laatste opmerking, voor éénieder welke de contributie nog niet heeft voldaan, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen.

De contributie bedraagt: €25,- en kan worden overgemaakt op Iban nr: NL59 INGB 0007 2289 50 t.a.v. Fondclub Betuwe-Waal-Rijn Combinatie onder vermelding van het lidnummer. Wanneer de contributie niet binnen is voor het inkorven van een desbetreffende wedvlucht, kan op deze wedvlucht niet aan de competitie meer worden deelgenomen en start men pas met concoursen vanaf de eerstvolgende wedvlucht.
 
Wij als bestuur wensen u een sportief en gezond vliegseizoen toe!
 
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
Marco van Doorn
 

Terug

Sponsors Fondclub BWRC