Feestmiddag verzet naar 15 oktober 2022

Actueel (4-2-2022)

Beste Sportvriend(in),

Ruim een week geleden waren wij nog blij met het bericht dat wij op 12-02 terecht konden in restaurant de Kolk in Haalderen.

Nader overleg met de uitbaters van de Kolk heeft ons echter doen besluiten om de feestmiddag toch nog te verplaatsen naar het najaar. Uit het gesprek kwam naar voren dat wij aan zoveel regels moesten voldoen dat de moed ons in de schoenen zonk.

Geen stamtafels, maar tafeltjes voor max 4 personen. Bij iedere loopactie in de zaal een mondkapje voor, alsmede de mededeling van sommige leden dat zij nog niet durfden te komen maakte ons duidelijk dat het nog te vroeg voor feesten is.

Als bestuur hebben wij daarom besloten de feestmiddag met de huldiging van de kampioenen 2020 en 2021 en prijsuitreikingen te houden direct na het seizoen. Wat in het vat zit verzuurt niet en we gaan voor een grandioze huldiging op 15 oktober 2022.  

De huldiging van de kampioenen 2022 wordt gevierd begin 2023. We gaan dus voor twee keer feest aanstaand winterseizoen! 

Wij zijn natuurlijk niet blij met deze keuze maar hopen dat eenieder dan weer zin in een feest heeft en lekker los kan gaan. Inmiddels zijn wij bezig met de uitwerking van de plannen voor dit seizoen en binnenkort komen wij met meer informatie hierover. Kijk dus regelmatig op onze site!

Namens het bestuur.
Bernd Bonnier, voorzitter

Terug

Sponsors Fondclub BWRC